Български (България)English (United Kingdom)


 

Основен приоритет в работата на А.К.Т.А. ООД е изграждането на качествени информационни системи с богата функционалност, надеждна поддръжка и ефективно бъдещо развитие.

Банковата Информационна Система “АБанк” се използва от следните финансови институции:
-    Обединена българска банка АД
-    БАКБ АД
-    ПОД "ЦКБ-СИЛА" АД
-    ПОК "ДСК-Родина" АД
-    Пенсионно осигурителна компания “Бъдеще”
-    ПОД “Топлина” АД
-    ПОК "Съгласие" АД
-    “Пенсионноосигурителен институт” АД
-    „Пенсионноосигурително дружество ДаллБогг: Живот и Здраве“ ЕАД

Информационната система “Пенсионен фонд” е най-популярния в страната софтуер за автоматизация на работата в пенсионно осигурителните дружества. Системата обслужва 80% от пазара на доброволното и задължителното допълнително пенсионно осигуряване. Клиенти на А.К.Т.А. са осем от десетте лицензирани пенсионно осигурителни компании в страната, както следва:
-    Пенсионно осигурителна компания “ЦКБ – Сила”
-    Пенсионно осигурителна компания “ДСК – Родина”
-    Пенсионно осигурителна компания “Бъдеще”
-    Пенсионно осигурителна компания – “Съгласие”
-    Пенсионно осигурителна компания – “Топлина”
-    Пенсионноосигурителен институт АД
-    „Пенсионноосигурителна компания ОББ“ ЕАД
-    „Пенсионноосигурително дружество ДаллБогг: Живот и Здраве“ ЕАД

Застрахователният софтуер на А.К.Т.А. се ползва от следните компании:
-    Застрахователно акционерно дружество БЪЛГАРИЯ АД
-    ДЗИ Животозастраховане ЕАД
-    Фи Хелт Застраховане АД
-    ОЗОФ "Доверие" ЗАД
-    ЗД ЕВРОИНС АД
-    ЗК Аксиом ЕАД